• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حاجی‌آباد (فارس)
ایران - استان فارس - حاجی‌آباد (فارس)
ایران - استان فارس - حاجی‌آباد (فارس)

حاجی‌آباد (فارس)

شهر حاجی‌آباد (فارس)
پبش شماره: 0732722
ارتفاع از سطح دریا: 1,030
جمعیت: 18,640 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر حاجی‌آباد (فارس)

حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت استان فارس است . یکی از سوغات مهم حاجی آباد می توان به خرمااشاره کرد. این شهر جمعیتی بالغ بر ۱۸٫۳۴۶ نفر بر اساس آمار سال ۲۰۰۶ دارد. آب و هوای این شهر گرم و خشک می باشد پیشینه این شهر به دوره های ساسانی بر می گردد و آثار باستانی ای از قبیل "تل سفیدک" در این شهر وجود دارد.