• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مهر
ایران - استان فارس - مهر
ایران - استان فارس - مهر

مهر

شهر مهر
پبش شماره: 0782652
ارتفاع از سطح دریا: 435
جمعیت: 6,307 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر مهر

یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مُهر است. این شهرستان از شمال و شرق به شهرستان لامرد محدود می‌شود و از طرف غرب با شهرستان جم در استان بوشهر هم مرز بوده و از طرف جنوب و غرب نیز به منطقه عسلویه در استان بوشهر امتداد دارد.
قدمت مناطقی از این شهرستان همچون مرکز بخش اسیر به هزاران سال قبل یعنی دوران هخامنشی و زمان حکومت ساسانیان باز میگردد.