• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سلماس
ایران - استان آذربایجان غربی - سلماس
ایران - استان آذربایجان غربی - سلماس

سلماس

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان غربی

معرفی شهر سلماس

چنان که از شواهد تاریخی و جغرافیایی بر‌می‌آید. بافت اولیه این شهر در گذشته بافتی روستایی بود، ولی به علت مرکزیت ارتباطی – تجاری و با گسترش مبادلات بازرگانی بازارهای هفتگی و جذب خدمات به صورت شهر درآمده است. با توجه به حفاری‌های به عمل آمده از تپه تبان قدمت سلماس به زمان مادها می‌رسد و در زمان هخمنشیان «زاروند» نام داشت. این شهر در دوره اشکانیان یکی از ایالت‌های حایل بین ایران وروم بود و پس از شکست خسرو اشکانی، ضمیمه متصرفات ساسانیان شد. یادگاری که از این سلسله در کوه پیر چاوش بر سر راه ارومیه به سلماس باقی مانده، تخت سنگی است که برآن شکل دو نفر سوار بر اسب حکاکی شده است. وجود کلیسا و گورستان‌های متروکه مسیحی وسکونت فعلی ارامنه در بعضی روستاهای پیرامون این شهر همه گواه بر سکونت ارامنه در منطقه است. یاقوت حموی نیز در نامیدن این شهر همین کلمه رابه کار برده که بعدها کلمه سلماس جایگزین آن شده است.زلزله‌ای در سال 1309 این شهر را کاملاً ویران کرد. مردم، شهر دیگری را با معیارهای جدید شهر سازی در کنار بقایای شهر ویران سلماس ساختند.

مراکز مذهبی سلماس

امامزاده تازه شهر