• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر هریس
ایران - استان آذربایجان شرقی - هریس
ایران - استان آذربایجان شرقی - هریس

هریس

شهر هریس
پبش شماره: 0432228
ارتفاع از سطح دریا: 1,900

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی شهر هریس

هریس یکی از قدیمی ترین مناطق آذربایجان شرقی است. در وقف نامه ریع رشیدی نام بسیاری از آبادی های آذربایجان آمده است و نشان می دهد که پاره ای از آنها (نظیر هریس) در قرن های هفتم و هشتم هجری قصبه هایی آباد و بزرگ بوده اند. چند بنای تاریخی مهم از دوران فرمانروایی ایلخانان و جانشینان آنان در این بخش به جا مانده است که عبارتند از بقعه شیخ اسحاق( در روستای خانقاه خانمرود)، گورستان مینق، گورستان هیق ، گورستان گوور، مسجد سنگی جما آباد و مسجد اسنق(مربوط به قرن هشتم هجری) . هریس یکی از قدیمی ترین مراکز صنعت فرش در آذربایجن و ایران است و فرش های مرزبلند آن شهرت جهانی دارند.

مراکز مذهبی هریس

مسجد اسنق

,

مقبره شيخ اسحاق