• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مرزن آباد
ایران - استان مازندران - مرزن آباد
ایران - استان مازندران - مرزن آباد

مرزن آباد

شهر مرزن آباد
پبش شماره: 0192273

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان مازندران

معرفی شهر مرزن آباد

منطقه اشکارلت و باندر، منطقه دلیر با چشمه‌های آب گرم، و منطقه سنار با داشتن دریاچه ولشت از نقاط دیدنی آن است.
تاسیس پادگان نظامی مرزن‌آباد در دوره رضا شاه که یک پادگان ارتشی بوده و در جهت مقابله با حملات احتمالی روس‌ها تاسیس
شده بود به ارزش و اعتبار استراتژیکی شهر افزود. این پادگان کماکان در شهر
وجود دارد و به مرکزی برای آموزش فراگیران و سربازان نیروی انتظامی بدل
شده‌است.