• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غازی‌عینتاب
Turkey - province -
Turkey - province -

غازی‌عینتاب

شهر غازی‌عینتاب
جمعیت: 1,295,050 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان غازی‌عینتاب

معرفی شهر غازی‌عینتاب

در این شهر کوه‌های بلندی وجود ندارد. اما بلند ترین کوه سوف هست به ارتفاع (۱٫۴۹۶متر) کوه دولوک(۱٫۲۵۰ متر) کوه گوره نیز(۱٫۰۶۹متر) کوه گانی بابا(۱٫۱۰۰ متر) وجود دارد.