• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر وان
Turkey - province -
Turkey - province -

وان

شهر وان
جمعیت: 352,292 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان وان

معرفی شهر وان

این شهر از شمال وغرب به دریاچه وان از شرق به کوههای مرتفع سیاه کوه واز جنوب به کوه آرتوس چسبیده است. عمده شهرت جهانی این شهر بدلیل وجود گربه‌های سفید پشمالویی با یک چشم آبی ودیگری زردرنگ است که به وان کدیسی مشهوراند. فاصله این شهر از شهر ارومیه از مرز راضی 318 واز مرز سرو 298 کیلومتر است. همچنین وان نام دریاچه‌ای است که شهر وان در شرق آن واقع است.