• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ترابزون
Turkey - province -
Turkey - province -

ترابزون

شهر ترابزون
جمعیت: 211,027 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ترابزون

معرفی شهر ترابزون

ترابوزان بر راه تجاری تاریخی بین استانبول و ایران قراردارد و سال‌ها مرکز تجاری بین‌المللی مهم این منطقه بوده است. شهر ترابزون بیشتر به خاطر تیم فوتبال باشگاه ورزشی ترابزون سپور در ترکیه و دنیا معروف است.