• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اسپارتا
Turkey - province -
Turkey - province -

اسپارتا

شهر اسپارتا
جمعیت: 166,895 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان اسپارتا

معرفی شهر اسپارتا

جمعیت آن ۱۵۰۰۰۰ نفر و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۰۳۵ متر است. تولید گلاب در اسپارتا رایج است و به همین خاطر گاه آن را «شهر گل» نیز می‌نامند. مسجد فردوس پاشا که از کارهای معمار سنان است، در این شهر قرار دارد.