• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ادرنه
Turkey - province -
Turkey - province -

ادرنه

شهر ادرنه
جمعیت: 140,374 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ادرنه

معرفی شهر ادرنه

این شهر مرکز استان ادرنه ترکیه است. شهر ادیرنه در ناحیه تراکیه در منتهی‌الیه غربی ترکیه و در نزدیکی مرز یونان و بلغارستان واقع شده‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱۲۸۴۰۰ نفر برآورد شده‌است.