• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قرشهر
Turkey - province -
Turkey - province -

قرشهر

شهر قرشهر
جمعیت: 105,826 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قرشهر

معرفی شهر قرشهر

این شهر در سال ۱۰۷۱ میلادی به دست ترک‌ها افتاد و قرشهر نامیده‌شد. نام قرشهر از کیر ترکی به معنی چمن‌زار و بیابان و شهر فارسی تشکیل شده و به معنای «شهر چمن زار»است. عاشق پاشا، ادیب مشهور قرن ۱۴ و گلشهری که فلک‌نامه را در سال ۱۳۰۲-۱۳۰۱/۷۰۲ بنام حکمدار غازان خان نوشته‌است نیز در قرشهر زندگی می‌کرده‌اند.