• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آلانیا
Turkey - province - Alanya
Turkey - province - Alanya
Alanya

آلانیا Alanya

شهر آلانیا
جمعیت: 94,316 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آنتالیا

معرفی شهر آلانیا

آلانیا در طول تاریخ، بخشی از سرزمین کیلیکیه (Kilikya) و همچنین بخشی از سرزمین پامفیلیا (Pamfilya) محسوب می‌شد و بخشی از امپراتوری ایران بود. سپس زیر سلطه و حاکمیت یونانیها و رومی‌ها درآمد. در دوره امپراتوری روم شرقی نیز به آن نام (Kolonoros) به معنای «کوه زیبا» داده شد. علاءالدین کی‌قباد، پادشاه سلجوقی در سده ۱۳ میلادی نام شهر را به «علائیه» تغییر داد. نهایتا آلانیا در سال ۱۴۷۱ میلادی، ضمیمه امپراتوری عثمانی گردید.