• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گرمی
ایران - استان اردبیل - گرمی
ایران - استان اردبیل - گرمی

گرمی

شهر گرمی
پبش شماره: 0452622
بناهای تاریخی:تپه خرمن

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اردبیل

معرفی شهر گرمی

ارتفاع از سطح دریا 1100 متر است. منطقه « گرمی» از کهن‌ترین منطقه‌های دشت مغان است و آثار تاریخی به دست آمده از آن نشانگر قدمت آن است. بقایای برخی از آثار تاریخی « گرمی‌» عبارت‌اند از:
قیز قلعه‌سی، هاچاتپه‌سی، آقا علی تپه‌سی، تپه مطلب، اسلام تپه‌سی و قلعه یل سویی که بیشتر آن‌ها مربوط به دوره اشکانی هستند. در اطراف گرمی، چند اثر تاریخی در محوطه یک گورستان قدیمی به نام « گبر»، کشف شده است. در این منطقه، به زیارتگاه اجاق می‌گویند. از جمله این اجاق‌ها‌، اجاق «بیرزند» در روستای « برزند» معروف به « مقبره محمد بن حنفیه» است. « اجاق آلازار» نیز در گوشه مسجد روستای آلازار قرار دارد.

بناهای تاریخی گرمی

تپه خرمن