• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آماسیه
Turkey - province -
Turkey - province -

آماسیه

شهر آماسیه
جمعیت: 86,667 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آماسیه

معرفی شهر آماسیه

آماسیه در میان کوه‌های سواحل دریای سیاه، و راه باریکی بر کرانه رودخانه یِشیلیرماک قرار دارد. همچنین این منطقه بر فراز ساحل دریای سیاه قرار داشته و از نظر آب و هوا مناسب رشد درختان سیب است که این منطقه برای آن مشهور گشته است. در این منطقه در سال 1964 قرارداد صلحی میان شاه طهماسب اول صفوی و سلطان سلیمان قانونی بسته شد که به نام قرارداد آماسیه یا صلح‌الخیر معروف است.