• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قارص
Turkey - province -
Turkey - province -

قارص

شهر قارص
جمعیت: 76,729 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قارص

معرفی شهر قارص

شهر قارص پیش از این مرکز شهرستان سنجق از استان (ولایت) ارزروم بود. جمعیت قارص در سال ۲۰۰۰ برابر با ۱۳۰٬۳۶۱ نفر بوده‌است.