• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قیریق‌قلعه
Turkey - province -
Turkey - province -

قیریق‌قلعه

شهر قیریق‌قلعه
جمعیت: 64,265 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان قیریق‌قلعه

معرفی شهر قیریق‌قلعه

این شهر با جمعیت ۲۰۵٬۰۷۸ مرکز استان قیریق‌قلعه است. نام قیریق‌قلعه به معنی «قلعهٔ شکسته» است.