• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مهران
ایران - استان ایلام - مهران
ایران - استان ایلام - مهران

مهران

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان ایلام

معرفی شهر مهران

شهر مهران در ساحل رودخانه کُنجان چم واقع شده و با مرز عراق بیش از چند کیلومتر فاصله ندارد. محل کنونی مهران درگذشته، منصور آباد نام داشت که در سال 1309 هجری شمسی با تصویب فرهنگستان ایران، مهران نامیده شد.این شهر همانند شهرهای مرزی دیگر کشورمان در ابتدای جنگ تحمیلی به دست عراقی ها افتاد و ویران شد، ولی آخرین بار در سال 1365 به دست نیروهای رزمنده ایران به آغوش میهن بازگشت و در جریان بازسازی‌های پس از جنگ دوباره آباد شد، در سال‌های اخیر این شهر « نگین سبز ایران» نام گرفته است.