• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زلا
Turkey - province -
Turkey - province -

زلا

شهر زلا
جمعیت: 33,880 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان توقات

معرفی شهر زلا

مغان ایرانی که در زلا از راه قدرت مذهبی و تولیت معابد به سروری رسیده بودند، خود را «آذرموبدان» می‌نامیدند. علاوه بر پرستش آناهیتا و مهر چنان می‌نماید که آیین بزرگداشت آتش که یکی از ویژگی‌های کیش زرتشتی است در این شهر اهمیت داشته است.[۱]