• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بایبورت
Turkey - province -
Turkey - province -

بایبورت

شهر بایبورت
جمعیت: 32,141 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بایبورت

معرفی شهر بایبورت

بایبورد در منطقه ای قرار گرفته که در قدیم خلدی ها، از اقوام غیر آرایی و سامی، در آنجا زندگی می کردند. ظاهراً به همین سبب است که امروزه مردم ساحل نشین، ساکنان بایبورد را "خلد" می نامند. نام بایبورد در اسناد سده های نخستین میلادی، در کشمکشهای زمینداران ارمنی با یکدیگر، به عنوان موضع مستحکمی بصورتهای پایپرت (Paypert) و پاپرت (Papert) ضبط شده است. به نوشته مارکوارت (ص 437) سلسله ارمنی بگراتیان نیز از بایبورد بوده اند که در ایالت اسپر (اسپیر) قرار داشت. در امپراتوری روم شرقی این شهر "بایبردون" خوانده می شد و یوستی نیانوس (565-527) در آن استحکاماتی ساخته بود. خرابه های قلعه یوستی نیانوس هنوز هم از بالای تپه ای واقع در سمت چپ رود چوروخ دیده می شود. در طی جنگهای روس و عثمانی این قلعه بکلی ویران شد. بایبورد از نخستین مناطقی است که ترکها در آناتولی فتح کردند و در آن مستقر شدند.