• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خمینی شهر
ایران - استان اصفهان - خمینی شهر
ایران - استان اصفهان - خمینی شهر

خمینی شهر

شهر خمینی شهر
پبش شماره: 031232
ارتفاع از سطح دریا: 1,595
جمعیت: 223,071 متر
بناهای تاریخی:غار قهرمان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر خمینی شهر

قدمت تاریخی این شهر به زمان ساسانیان می‌رسد. کهن‌دژ که بر سر راه اصفهان قرار دارد، گویا پایتخت ساسانیان بوده است. کوه آتشگاه، منارجنبان و مسجد جامع خوزان، از دیگر آثار قدیمی این ناحیه هستند. نام قدیمی‌این ناحیه « سده» بود که در زمان حکومت پهلوی به همایون شهر تبدیل شد و پس از انقلاب به خمینی شهر تغییر یافت.

بناهای تاریخی خمینی شهر

غار قهرمان