• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شهرضا ( قمشه)
ایران - استان اصفهان - شهرضا ( قمشه)
ایران - استان اصفهان - شهرضا ( قمشه)

شهرضا ( قمشه)

شهر شهرضا ( قمشه)
پبش شماره: 0321
ارتفاع از سطح دریا: 1,825
جمعیت: 109,601 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر شهرضا ( قمشه)

این شهر که شهری بسار قدیمی است، در ابتدا « قُمشه‌» نام داشت؛ ولی بعدها به علت وجود مقبره شاهرضا (ع) به شهرضا معروف شد.درباره وجه تسمیه آن مطالب گوناگونی نقل شده است. بنا به عقیده بعضی از نویسندگان، کلمه قمشه از دو کلمه « کوم» و « شه» به معنای شکارگاه تشکیل شده است. برخی نیز گفته‌اندکه کلمه قمشه به معنی مکان آب‌خیز و پر قنات است. از آثار مهم این شهرستان، شبستان مسجد جامع است که از یادگارهای عهد سلجوقی است.