• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فریدن( داران)
ایران - استان اصفهان - فریدن( داران)
ایران - استان اصفهان - فریدن( داران)

فریدن( داران)

شهر فریدن( داران)
پبش شماره: 0372422
ارتفاع از سطح دریا: 2,390
جمعیت: 19,583 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان اصفهان

معرفی شهر فریدن( داران)

شهرستان فریدن، شهرستانی است نیمه کوهستانی که در حاشیه خاوری کوهستان زاگرس جای دارد. کوه دالان با ارتفاع 3915 متر که در خاور این شهرستان واقع است، بلند ترین کوه آن محسوب می گردد.

جاذبه های طبیعی فریدن( داران)

دریاچه سد زاینده رود

,

شاهانکوه

,

کوه ونیزان