• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باتال‌قاضی
Turkey - province -
Turkey - province -

باتال‌قاضی

شهر باتال‌قاضی
جمعیت: 17,737 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ملطیه

معرفی شهر باتال‌قاضی