• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اخلاط
Turkey - province -
Turkey - province -

اخلاط

شهر اخلاط
جمعیت: 16,403 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بتلیس

معرفی شهر اخلاط

اخلاط و پیرامون آن به خاطر شمار زیادی سنگ قبر تاریخی به جا مانده از دودمان اخلاط‌شاهان معروفیت دارد. زمین‌های آن برای کشاورزی مناسب است و در آن غلات به خصوص گندم و چاودار به عمل می‌آید و دامداری نیز رایج است. تولیدات سیب زمینی این شهر معروف است.