• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شمدینان
Turkey - province -
Turkey - province -

شمدینان

شهر شمدینان
جمعیت: 14,435 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان حکاری

معرفی شهر شمدینان

نام قدیم شمدینان، ناوشار بوده‌است. نام شمدینان کردی‌شدهٔ شمس‌الدینان است و از نام شیخ شمس‌الدین، نیای کردهای بیگ‌زاده صفوی گرفته شده. شیخ شمس‌الدین، تا میانه‌های سدهٔ ۱۹ میلادی بر این منطقه حکم می‌راند. مردم شمدینان کرد کرمانج هستند و از قدیم اقلیت بزرگی از مسیحیان نسطوری در این منطقه زندگی می‌کردند.