• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چلبی‌باغی
Turkey - province -
Turkey - province -

چلبی‌باغی

شهر چلبی‌باغی
جمعیت: 12,529 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان وان

معرفی شهر چلبی‌باغی