• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بشیک‌دوزو
Turkey - province -
Turkey - province -

بشیک‌دوزو

شهر بشیک‌دوزو
جمعیت: 12,399 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ترابزون

معرفی شهر بشیک‌دوزو