• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر لردگان
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - لردگان
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - لردگان

لردگان

شهر لردگان
پبش شماره: 0382

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان چهارمحال و بختیاری

معرفی شهر لردگان

ارتفاع از سطح دریا 1585 متر است.شهر لردگان از دیرباز مرکزی برای مبادلات عشایری بوده است. در متون تاریخی از لردگان به نام لردجان نام برده شده است. قلعه لردگان در نزدیکی چشمه‌ برم لردگان به نام لردجان نام برده شده است. قلعه لردگان در نزدیکی چشمه برم لردگان در دوران لر بزرگ ساخته شده بود که خرابه‌های آن اکنون نیز باقی مانده است.