• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بجنورد
ایران - استان خراسان شمالی - بجنورد
ایران - استان خراسان شمالی - بجنورد

بجنورد

شهر بجنورد
پبش شماره: 0584
ارتفاع از سطح دریا: 1,070
جمعیت: 176,726 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان شمالی

معرفی شهر بجنورد

نام بجنورد در کتاب‌های قدیمی « بوزنجورد» آمده است. بوزنجورد معرب کلمه بیژن‌گرد است؛ ولی به مرور با اندک تحریفی به صورت « بجنورد » تلفظ می‌شود. « گرد » به معنای شهر و آبادی است و بجنورد به معنی «شهر بیژن» است. در شمال‌غربی بجنورد کنونی تپه‌ای قدیمی وجود دارد که آثار بسیار کهنی از شهر تاریخی بیژن‌گرد را در خود جای داده است و به « بیژن‌یورت» معروف است. گفته می‌شود که بجنورد قدیمی در محل همان تپه قرار داشته است که اکنون « ساربان محله » نامیده می‌شود. اقوام خراسانی قدیم، کرد و ترک ترکیب جمعیتی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. این شهر یکی از مراکز کشاورزی و دامداری استان خراسان به شمار می‌آید.

مراکز مذهبی بجنورد

آرامگاه سلطان سید عباس