• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تورونجووا
Turkey - province -
Turkey - province -

تورونجووا

شهر تورونجووا
جمعیت: 8,469 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آنتالیا

معرفی شهر تورونجووا