• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر یارت‌باشی
Turkey - province -
Turkey - province -

یارت‌باشی

شهر یارت‌باشی
جمعیت: 8,170 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان الازیغ

معرفی شهر یارت‌باشی