• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سبزوار
ایران - استان خراسان رضوی - سبزوار
ایران - استان خراسان رضوی - سبزوار

سبزوار

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان رضوی

معرفی شهر سبزوار

شهر سبزوار با بسیاری از داستانهای پهلوانی ایران باستان بستگی داشته است. چنان که میدان مرکزی شهر را مدتها میدان دیو سفید می نامیدند و رزمگاه رستم و سهراب می دانستند. در دوره اسلامی از شهر های عمده و مهم ناحیه بیهق بود و بتدریج شهر عمده این ناحیه گردید. در هجوم مغول ویران شد ولی بار دیگر رو به آبادی نهاد. در 737 هجری قمری (715 ه خ ) عبدالرزاق سربداری سبزوار و نواحی اطراف را گرفت و سلسله سربداران را تاسیس کرد که به دست امیر تیمور منقرض شد. در اوایل دوره صفوی شهر ترمیم شد و کرسی ناحیه سبزوار گردید و از آن زمان همواره از شهرهای مهم خراسان بوده است. در زمان شاه عباس اول صفوی عبدالمومن خان ازبک اهالی شهر را قتل عام کرد. حاج ملا هادی سبزواری از بزرگان به نام این دیار است و از ابنیه تاریخی آن مناری آجری از اواخر سده پنجم هجری قمری است. در آبادی خسروگرد واقع در 8 کیلومتری غرب شمال آن نیز مناری از آجری وجود دارد که تاریخ بنای آن 505 هجری قمری ( 490 ه خ ) است.

جاذبه های طبیعی سبزوار

شهرجوین

,

فرومد يا فريومد