• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اودون تانی
Thailand - province -
Thailand - province -

اودون تانی

شهر اودون تانی

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان اودون تانی

معرفی شهر اودون تانی

استان اودون تانی از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر اودون تانی است.