• a
تایلند - استان اودون تانی
تایلند - استان اودون تانی

استان اودون تانی

استان اودون تانی
شهرهای استان اودون تانی: اودون تانی

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: اودون تانی

شهرهای استان اودون تانی

اودون تانی

معرفی استان اودون تانی

استان اودون تانی از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر اودون تانی است.