• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سا کایو
Thailand - province -
Thailand - province -

سا کایو

شهر سا کایو

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان سا کایو

معرفی شهر سا کایو

استان ساکایو از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شرق تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر ساکائه او است.