• a
تایلند - استان سا کایو
تایلند - استان سا کایو

استان سا کایو

استان سا کایو
شهرهای استان سا کایو: سا کایو

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: سا کایو

شهرهای استان سا کایو

سا کایو

معرفی استان سا کایو

استان ساکایو از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شرق تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر ساکائه او است.