• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد مقبره
ایران - استان آذربایجان شرقی - تبریز - اول بازار کفاشان
ایران - استان آذربایجان شرقی - تبریز

مسجد مقبره

مسجد مقبره
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - اول بازار کفاشان
مسجد مقبره در اول بازار کفاشان تبریز واقع شده است.این مسجد به شکل مربعی است که طول هر ضلع آن نزدیک 25 متر است و 9 ستون سنگی خوش تراش گنبد های بلند ضربی آن را نگه داشته اند.در زلزله 1193 ه.ق سقف این مسجد فرو ریخت.در این واقعه "حاج میرزا مهدی قاضی طباطبائی "از جمله افرادی بود که در زیر خاک مانده بودند.پس از این که او جان سالم از زیر خاک به در برد بقیه زندگی خود را وقف خدمت به مردم و کار های عام المنفعه نمود.او مسجد مقبره را توسعه دادو به صورت کنونی در آورد.همچنین قسمتی از راسته بازار را احداث کرد.او حمام قاضی ،مسجد میرزا مهدی،مدرسه ،حمام،سراو یخچال میرزا مهدی و ده ها بنا دیگر را ایجاد و یا تجدید عمارت نمود.پس از وفات میرزا مهدی قاضی طباطبا ئی در سال 1241 جسد او را در همان مسجد دفن کردند و آن جا را مقبره نامیدند.در کنار قبر مرحوم حاج میرزا مهدی قاضی طباطبا ئی چند نفر دیگر از جمله آیت الله شهید "سید محمد علی قاضی طباطبا ئی" که در سال 1362 به شهادت رسید مدفون هستند.