• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امام زاده دال و ذال
ایران - استان آذربایجان شرقی - تبریز - در محله مهاد میهن (میار میار)در جوار مسجد دال و ذال
ایران - استان آذربایجان شرقی - تبریز

امام زاده دال و ذال

امام زاده دال و ذال
امام زاده دال و ذال

امام زاده دال و ذال

نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - در محله مهاد میهن (میار میار)در جوار مسجد دال و ذال
در محله مهاد میهن (میار میار)در جوار مسجد دال و ذال ،دو قبر کوچک با پوششی از کاشی سبز رنگ وجود دارد که متعلق به دو امام زاده بزرگوار است.هر چند هویت این دو امام زاده معلوم نشده ،ولی در بسیاری از کتب معتبر به آنها اشاره شده است.