• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تالاب شادگان
ایران - استان خوزستان - شادگان - شمال به شاد گان و خور ‏دورق ‏و از جنوب به رودخانه بهمنشیر، از غرب به جلاده دارخوثین و آبادان و از شرق به آب های خور موسی محدود می شود
ایران - استان خوزستان - شادگان

تالاب شادگان

تالاب شادگان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: شادگان
آدرس: ایران - خوزستان - شادگان - شمال به شاد گان و خور ‏دورق ‏و از جنوب به رودخانه بهمنشیر، از غرب به جلاده دارخوثین و آبادان و از شرق به آب های خور موسی محدود می شود
تالاب بین المللی شادگان 295 ‏هزار هکتار مساحت دارد و از شمال به شاد گان و خور ‏دورق ‏و از جنوب به رودخانه بهمنشیر، از غرب به جلاده دارخوثین و آبادان و از شرق به آب های خور موسی محدود می شود. سطح تالاب با گیاهان آبدوست چون لویی و چولان وگیاهان غوطه ور پوشپده شده و محل بسیار مناسبی برای پذیرش پرندکان آبزی مهاجری است که در پاییز از شمال اروپا، کانادا و سیبری به این منطقه روی می آورند. در این تالاب، انونع ماهیان آب شیرین و شور مانند بنی، شیربد، حمری، شانک ء ماهیهای پرورشی و پرندکانی چون فلامینگو، حواصیل، لک لک، غاز وحشی، ارد ‏ک، گراز و... زیست می کنند. تنها زیستگاه و محل زاد و ولد اردک کرکری در جهان این تالاب است و پرندکانی چون گیلانشاه خالدار‏و ‏اکراس آفری - قایی نیز از نمونه های بسیار کمیابی هستند که د‏راین منطقه یافت می شوند. تالاب شاد‏کان زیستگاه یک سوم ازگونه های جانوری وگیاهی د‏ر معرض خطر نابودی است. این تالاب طبق مصوبه شورای محلی حفاظت از محیط زیست تحت عنوان پناهگاه بین المللی حیات وحش شادگان به سازمان محیط زیست واگذار شده است.کفته می شود ‏که تالاب دچار بحران است واحتمال دارد آینده خشک شود‏.