• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ایوان کرخه
ایران - استان خوزستان - شوش - شوش - 25 ‏کیلومتری شمال غربی ویرانه های شهر شوش
ایران - استان خوزستان - شوش

ایوان کرخه

ایوان کرخه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانی
کشور: ایران
استان: خوزستان
شهر: شوش
آدرس: ایران - خوزستان - شوش - شوش - 25 ‏کیلومتری شمال غربی ویرانه های شهر شوش
در 25 ‏کیلومتری شمال غربی ویرانه های شهر شوش آثار کاخ بزرگ دوره ساسانی در طرف راست رودخانه کرخه به جا مانده اسث که در محل به کوت کوخه معروف است. نام درست این مکان ایوان کرخه است و به همین نام نیز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در کنار این ایوان بقایای باروی عظیمی دیده می شود که محوطه کاخ را محصور نموده و در هر طرف دروازه هایی دارد. از روی نیمه باقیمانده این کاخ ویران چنین برمی آید که ساختمانی بر فراز باروی شرقی این محوطه وجود داشته است، طاق هلالی آجری و سایرآثار آن ‏نشان می دهد که تالاری باشکوه بوده است که مراسم درباری پادشاهان ماسانی در آن انجام می شده است.