• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد شيخ بابا
ایران - استان آذربایجان شرقی - مراغه -
ایران - استان آذربایجان شرقی - مراغه

مسجد شيخ بابا

مسجد شيخ بابا
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 628 سال
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - مراغه -
بنای اولیه مسجد تاریخی شیخ بابا در مراغه مربوط به قرون هشتم و نهم هجری است که بر پایه های آن ،مسجد کنونی باز سازی شد.آنچه امروز از مسجد جامع شیخ بابا باقی مانده یک ستون سنگی و دو ستون چوبی مقرنس کاری شده است.این ستون سنگی استوانه ای شکل و مرکب از 20قطعه سنگ مدور است که روی هم گذاشته شده و در مجموع ارتفاع آن به 5 متر و محیط آن به 186 سانتی متر می رسد.60 سانتی متر از پایین ستون صاف و بدون نوشته است.بخش بالایی این ستون کتیبه ای به خط ثلث در اندازه 160 سانتی متر وجود دارد.تاریخی که در ستون قید شده 864 ه.ق است و متن کتیبه شامل اسمای متبرکه حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و نیز نام مشایخ و مراد های شیخ بابا و نام بانی بنا و حجار آن است.اخیرا این ستون سنگی برای حفاظت بیشتر به موزه مراغه منتقل شده است.