• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مقبره ابودجانه
ایران - استان کرمانشاه - اسلام آبادغرب - نزدیکی ریجاب از توابع شهرستان اسلام آباد
ایران - استان کرمانشاه - اسلام آبادغرب

مقبره ابودجانه

مقبره ابودجانه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانی
آدرس: ایران - کرمانشاه - اسلام آبادغرب - نزدیکی ریجاب از توابع شهرستان اسلام آباد
در نزدیکی ریجاب از توابع شهرستان اسلام آباد قبرستانی از صدر اسلام با تعدادی آرامگاه به سبک چهارطاقی های دوره ساسانی وجود دارد. در میان این قبور بنای عظیمی دیده می شودکه در میان اهالی محل به مقبره ابودجانه معروف است و در نزد اهالی از احترام خاصی برخوردار است. این آرامگاه چهار ضلعی است . بر فراز آن گنبدی مخروطی شکل قرار دارد. در جنوب این آرامگاه بنای دیگری شبیه به آن ولی در ابعاد کوچکتر ساخته شده استو در داخل آن چند سنگ قبر به چشم می خورد. این دو آرامگاه بالاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده و سطوح بیرونی وداخل آن ها با ملاط گچ ساخته شده و سطوح بیرونی و داخل آنها با ملاط گچ اندود شده است. ابودجانه یکی از یاران با وفای پیامبر (ص) بود. در جنگ احد هنگامی که مشرکان نیروهای اسلام را شکست دادند، ابودجانه نیز مانند حضرت علی (ع) در کنار پیامبر باقی ماند و از آن حضرت مردانه دفاع کرد.