• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل غازیان
ایران - استان گیلان - بندر انزلی - غازیان را به بندر انزلی
ایران - استان گیلان - بندر انزلی

پل غازیان

پل غازیان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: معاصر سال 1314
کشور: ایران
استان: گیلان
شهر: بندر انزلی
آدرس: ایران - گیلان - بندر انزلی - غازیان را به بندر انزلی
پل غازیان یکی از پل های معروف دوره معاصر است که غازیان را به بندر انزلی متصل می کند. این پل از سال 1314 تا 1318 توسط مهندسین خارجی که بیشتر سوئدی و از شرکت سنتاب (آلمان) و شرکت موتلا (سوئد) بودند، ساخته شده است.
طول پل 40/210 متر ، عرض آن 10 متر و ارتفاع آن از سطح آب 85/6 متر است. پل دارای 5 دهانه ثابت و یک دهانه به عنوان پل متحرک به طول 25 متر است که هنگام عبور کشتی ها آن را بلند می کردند. در ساخت پل از بتون مسلح و مصالح فلزی استفاده شده است. این پل در سال های 1320 و 1333 ش مرمت شده است.