• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار کاوات ‏
ایران - استان کرمانشاه - جوانرود - در شمال دره قوری قلعه از توابع جوانرود ‏
ایران - استان کرمانشاه - جوانرود

غار کاوات ‏

غار کاوات ‏
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمانشاه
شهر: جوانرود
آدرس: ایران - کرمانشاه - جوانرود - در شمال دره قوری قلعه از توابع جوانرود ‏
غار کاوات از جمله غارهای دیدنی و معروف استانهای کرمانشاه و کردستان است که در سلسله جبال شاهو در شمال دره باصفای ‏قوری قلعه از توابع جوانرود واقع شده است . دهانه غار در ارتفاع 1660 متری از سطح دریا قرار دارد . در انتهای این محوطه ‏بزرگ شاخه اصلی غار با دهانه کوچکتری شروع شده و از قسمت چپ شاخه اصلی نهر کوچکی به اعماق سنگها فرو می ریزد . پس ‏از 40 متر پیشروی برکه ای به طول 15 متر و عمق 70 سانتی متر وجود دارد که در بعضی جاها عمق آن به 5/1 متر می رسد . ‏در این قسمت غار به دو شاخه تقسیم می شود . شاخه سمت چپ پیش از 8 متر عمق ندارد ولی شاخه سمت راست حفره و ‏مخزن آب زیرزمینی دارد . پس از گذشتن از این آب برکه آب دیگری وجود دارد که 60 متر طول و 20 متر عرض دارد و ‏سقف آن در انتهای آب محو می شود . ‏