• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه امامزاده پهلوان
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - در مسیر یاسوج خارج از جاده اصلی در دل کوه
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

بقعه امامزاده پهلوان

بقعه امامزاده پهلوان
نوع محل: زیارتی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - در مسیر یاسوج خارج از جاده اصلی در دل کوه
در مسیر یاسوج خارج از جاده اصلی در دل کوه آرامگاه امام زاده ای وجود دار دکه در محل به آن امام زاده پهلوان می گویند. بنای این امام زاده تنها از یک اطاق تشکیل شده است. دیوار خارجی و سطح گنبد أن باگچ سفید اندود شده اند. در مجاورت امام زاده سنگ مزار های زیبایی مشاهده می شود که نوشته ها و نقوش روی آن ها حاکی از اعتقادات عمیق مردم است .