• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه امامزاده قاسم
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - در شمال غرب یاسوج در روستای گوشه
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

بقعه امامزاده قاسم

بقعه امامزاده قاسم
نوع محل: زیارتی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - در شمال غرب یاسوج در روستای گوشه
در شمال غرب یاسوج در روستای گوشه بقعه ساده ای وجود دارد که به اعتقاد مردم مدفن امام زاده قاسم است که در 15 ‏کیلومتری یاسوج به بابا میدان و درکنار رودخانه در زیر درخت بلوطی از نظر ناپدید شده است.
‏نقطه ای را که امام زاده قاسم در آن ناپدید شده بلی هوشا می نامند. بلی به معنای بلوط و هوشا به معنی حصار بلوط است. مردم بومی سنگی که گویا امام زاده قاسم بر روی آن خوابیده مقدس می شما رند و بدان نیایش می کنند.