• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار مس
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - محل خونگاه آب سیاه بویراحمد
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

غار مس

غار مس
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - محل خونگاه آب سیاه بویراحمد
این غار در محل خونگاه اب سیاه بویر احمد واقع شده است و دهانه های متعددی دارد. بررسی ها نشان می دهند که در روزگار

ساسانیان از این غار مس وکبالت استخراج می کردند و اکنون نیز در دست بررسی اداره معادن و فلزات است.