• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار نول
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - 20 کیلومتری سی سخت نزدیک یاسوج
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

غار نول

غار نول
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - 20 کیلومتری سی سخت نزدیک یاسوج
این غار در کوه گل در20 کیلومتری سی سخت واقع شده ‏است. غار نول با80 ‏متر طول دار ای چند تالار پلکانی و انشعابات مختلف و از لحاظ بررسی های زمین شناسی حائز اهمیت است. ارتفاع دهانه غار 3 ‏متر است که در برخی نقاط درون غار تا20 ‏متر تغییر می کند. سقف و بدنه غار از سنگ های آهکی اسماری وقندیلهای زیبایی پوشیده شده و قطرات آب از این قندیل ها و سقف غار چکه می کند. در عمق غار چند چشمه وجود دارد که آب زلال و خنکی از آنها جاری است.
‏دخالت های انسانی پیرامون چشمه سار ها و قنات های اطراف این غار بیانگر استفاده از غار در دوره های گذشته و اخیر است. به

‏نظر می رسد این غار درگذشته به عنوان پناهگاه ‏موقتی مورد استفاده بوده است.