• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کوه دومازه
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - 10 کیلومتری جنوب شرقی یاسوج و شرق روستای محمدآباد
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

کوه دومازه

کوه دومازه
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - 10 کیلومتری جنوب شرقی یاسوج و شرق روستای محمدآباد
کوه ‏جنگلی دومازه ‏در فاصله 0 ‏ا کیلومتری جنوب شرقی یاسوج و در شرق روستای محمد آباد بالا واقع شده ‏است. ارتفا ع این


کوه حدود 2950 ‏متر است.