• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه حفاظت شده دنا
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) -
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

منطقه حفاظت شده دنا

منطقه حفاظت شده دنا
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) -
منطقه حفاظت شده دنا یک منطقه کاملأکوهستانی است. اختلاف ارتفاع بلند ترین وپست ترین نقاط منطقه بالغ بر3000 ‏متر است. دنا دار ای قله های بلند. دیواره های عظیم و دره های عمیق است. در شرق دناگردنه تاریخی بیژن قرار دارد و مرز های شمالی، غربی و جنوبی آن را رودخانه های ماربر وبشار احاطه کرده اند. رودخانه مار برکه در شمال دنا از شرق به غرب جاری است، باگذشتن از چند روستا و تنگ خرسان، به رودخانه خرسان تغییر نا ‏م می دهد و پس از عبور از تنگه های باریک به رودخانه بشار می پیوندد. محل پیوند رودخانه های خرسان وبشار، ناحیه ای جنگلی است که زیبایی خیره کننده ای دارد. ارتفاع این محل از سطح دریا 1300متر است که پائین ترین نقطه منطقه حفاظت شده دنا به شمار می رود.
‏کوههای دنا به عنوان ذخایر منابع آب دره های متعدد و دامنه های آن نیز پر از چشمه های کوچک و بزرگ است.کوههای دنا سرچشمه بسیاری از رودخانه های جنوب ایران است و به عنوان ذخیره گاه منابع آب، نقش تعیین کننده ای در زندکی مردم جنوب کشور دارد.
‏منطقه حفاظت شده دنا ازنظرتنوع گونه های گیاهی بسیارغنی است و با توجه به مجموعه درختان وگیاهان جنگلی» مرتعی . دارو یی . خوراکی و تزئینی . سرمایه ژنتیکی با ارزشی به حساب می آید. در ارتفاع 2500 ‏متری، جنگل های بلوط دامنه های جنوبی دنا را پوشانده است. در میان درختان بلوط . ‏گونه های مختلف جنگلی نظیر:بن 0 ‏کیکم . ارزن . زالزالک. شن وارژن دیده می شود.
‏از ارتفاع 3500 ‏متربه بالا انوع گونه ها وگیاهان علفی وبوته ای هرجا خاک باشد سطح زمین را فراگرفته است. از ارتفاع 4000 متر به بالا نیزکیاهان کوچک و زیبا یی در پناه سنگ ها و شکاف صخره ها از وزش باد های تند مصون مانده اند و خودنما یی می کنند. همچنین بعضی کل های لاله که در دنا می روید، ویژه این منطقه است و در جای دیگر دیده نمی شود.کل بسیار زیبای لاله بیشه زار‏یکی از این کل هاست. حیات وحش دنا معرف سیمای تنوع جانوری زاگرس است. خرسهای قهوه ای بزرگ .کبک دری با جثه5کیلوئی .
انواع عقاب . پلنگ . گرگ و انواع گربه های وحشی در دنا زندگی می کنند . حفاظت ازدنا باعث افزایش انوع گونه های جانوری این منطقه شده است به طوری که هم اکنون در کوهستان دنا برای دیدن خرس. بز و پازن ء نیازی به دوربین چشمی نیست. منطقه حفاظت شده دنا صرف نظر از تنوع گونه های گیاهی و جانوری 0 ‏بنا به دلایل اقلیمی و پدیده های بارز زمین شناختی از نظر أموزشی وپژوهشی نیز بسیار مورد توجه پژوهشگران زیست شناسی و زمین شناسی است. این منطقه همچنین از نظر ورزش ها و تفریح های کوهستانی قابل توجه است.